Een prachtig behaald succes op Onze Toekomst

Onze ToekomstAanbevelingen

“Nicole scoorde vanaf groep 5 niet goed, allemaal D’s en E’s op de CITO-toetsen maar de leerkracht zei dat ze echt een HAVO kind was, dus het zou wel goed komen. Bij de entrée-toets in groep 7 was het nog steeds niet goed ondanks verlengde instructies enzo. We hebben haar laten doubleren, maar er kwam geen verbeterplan vanuit de school. De zorgcoördinator uitte ook haar twijfel: Nicole had altijd al laag gescoord, dus waarom zou het nu met een zorgplan wel goed gaan. En de leerkracht had geen tijd om extra aandacht aan Nicole te geven. We zijn toen naar een andere school gaan zoeken en kwamen bij Onze Toekomst terecht. Op die school hebben ze Nicole werk aangeboden op haar niveau, terwijl ze groep 7 al had gehad begon ze bij sommige vakken op het niveau van groep 5. Je kon merken dat ze er vertrouwen in begon te krijgen en het leuk begon te vinden om te leren en goede resultaten te behalen. Dat maakte ook dat ze hard begon te werken. Dat heeft tot resultaat gehad dat ze binnen een jaar haar achterstand had ingehaald en dat haar advies van VMBO-kader naar VWO is gestegen! We hoopten natuurlijk best wel op zo’n resultaat, maar we maar hadden geen echte verwachtingen, we zouden gewoon kijken wat er in Nicole zit. Ze heeft het heel goed gedaan met individuele hulp en aandacht.”