Aanmelden

Gedurende het schooljaar kunnen ouders hun kind aanmelden. In principe kan elk kind toegelaten worden van groep 3 t/m groep 8, waarbij de kanttekening gemaakt dient te worden dat we geen Basisschool zijn voor Speciaal Onderwijs. Kinderen met ernstige gedragsproblemen zullen daarom ook niet aangenomen worden.

Aanmelding

Wanneer er sprake is van een leerprobleem, zal er op maat een lesmethode worden ontwikkeld. Zo wordt er voor het kind een individueel leerplan gemaakt en krijgt hij of zij persoonlijke aandacht.

Kansklas

Heeft uw kind geen leerprobleem, maar wilt u wel dat hij of zij de CITO entree- en eindtoets zo optimaal mogelijk maakt, dan kunt u uw kind in groep 8 of in de mixgroep 7/8 laten inschrijven.
Voor hen ontwikkelen wij ook een individueel leerplan en krijgt hij of zij persoonlijke aandacht.

Na de Cito eindtoets in april wordt de aandacht gericht op de voorbereiding voor het middelbaar onderwijs.

  • Het schoolgeld bedraagt € 9360,- per jaar, te betalen in 11 maandelijkse termijnen. Bij betaling in één keer aan het begin van het schooljaar wordt er een korting aangeboden.