Wie zijn wij?

Onze toekomst is een erkende particuliere basisschool die is opgericht door leerkrachten met een ruime ervaring in het basisonderwijs en bijlesactiviteiten. Wij verzorgen kwalitatief en hoogwaardig onderwijs voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8 waarbij de leerlingen worden aangesproken op hun bijzondere capaciteiten in balans met een gezonde emotionele ontwikkeling. We onderscheiden ons door het kleinschalig onderwijs met individuele leerplannen (onderwijs op maat) en veel persoonlijke aandacht voor het kind.

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

Veiligheid

Het is belangrijk dat een kind zich veilig voelt . Wij creëren op school een sfeer met respect voor het kind waarin het veilig is om zichzelf te kunnen zijn en waarin het zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. We hanteren het principe, dat het kind, net als een volwassene, het recht heeft om gehoord te worden. Dit betekent dat de leerkrachten open staan voor wat het kind te vertellen heeft en zal hij zijn eigen oordeel niet opdringen. We leren het kind zelfstandig te werken en zelf naar oplossingen te zoeken wat het zelfvertrouwen versterkt. Hierdoor zal het kind goed tot zijn recht komen en goed voorbereid naar het Middelbaar Onderwijs doorstromen.

Leermethodes

Er zijn specifieke signalen die aangeven dat een kind iets niet van de lesstof begrepen heeft, bijv. een kind gaat niet met plezier naar school, of het heeft last van buikpijn of hoofdpijn, is geïrriteerd of moe. Mogelijk denkt u dat dit het gevolg is van een lange schooldag; dit is echter het resultaat van het niet volledig hebben begrepen van de lesstof.

Amerikaanse onderwijzer, schrijver en filosoof L.R. Hubbard heeft vele jaren onderzoek gedaan naar waarom mensen tijdens hun studie moeilijkheden tegenkwamen. Hij signaleerde bovenstaande verschijnselen en omschreef deze als barrieres die zich opwerpen tijdens het studeren. Hij ontwikkelde een methode om deze snel te signaleren en aan te pakken. Dit geeft praktisch iedere leerling de mogelijkheid hun werkelijke capaciteiten te gebruiken.

Onze leerkrachten zijn aanvullend geschoold naast hun ‘normale pedagogische opleiding’ om leerlingen te begeleiden middels deze methode. Hierdoor kunnen zij inspelen op moeilijkheden, zoals het onvermogen om gegevens goed op te nemen, het onvermogen om op een logische manier met de leerstof te kunnen denken of het onvermogen om de geleerde gegevens te kunnen toepassen. Op deze manier worden leerproblemen snel erkent en opgelost en kan snel gezien gesignaleerd worden of er sprake is van een leerprobleem dan wel een gedragsprobleem.
Verder laat de school zich inspireren door Natuurlijk Leren-, Ontwikkelingsgericht- en Ervaringsgericht-onderwijs.
Het kind staat centraal en we werken met de betrokkenheid en motivatie van het kind.
Hoe leer ik leren

Er zijn specifieke signalen die aangeven dat een kind iets niet van de lesstof begrepen heeft. Een goed voorbeeld hiervan is dat een kind niet meer met plezier naar school gaat. Mogelijk denkt u dat dit een gevolg is van een langdurige schooldag, dit is echter het resultaat van het niet volledig hebben begrepen van de lesstof.


Ontwikkelingsgericht onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs is gedefinieerd als het verschil tussen wat een leerling al kan (het actuele ontwikkelingsniveau) en wat de leerling kan met ondersteuning van een volwassene of medeleerling.
Ervaring gericht onderwijs (E.G.O.)

Ervarings gericht onderwijs richt zich op het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen. Kinderen die met veel plezier naar school gaan en vaak betrokken werken, maken een goede ontwikkeling door.Natuurlijk leren

Betekenisvolle leertaken zijn bij natuurlijk leren essentieel om tot leren uitgedaagd te worden. Zij zijn het hart van natuurlijk leren.

Missie en visie

Onze Toekomst geeft de leerlingen op hun eigen niveau les waardoor kinderen die uitvallen in het reguliere basisonderwijs juist bij ons tot hun recht komen omdat ze de stof die ze aangeboden krijgen kunnen begrijpen en ermee kunnen werken. Faalangst zal hierdoor verdwijnen en zelfvertrouwen zal hiervoor in de plaats komen. Ook voor hoogbegaafde leerlingen is dit een uitkomst, zij zullen voldoende uitgedaagd worden op hun eigen niveau.

Wat betreft de leerstof stellen we hoge eisen aan alle leerlingen. Afhankelijk van de capaciteiten van de leerling, leggen we de lat hoog. Conform de lesmethode moeten ze de stof grondig doorwerken, zodat volledig begrip ontstaat en ze de stof kunnen toepassen.

Kortom begeleiding op maat door een individueel leerplan, persoonlijke aandacht en voldoende structuur en discipline zorgen ervoor dat we uit het kind halen wat erin zit en dat we een basis leggen voor zijn/haar toekomst.


Basisschool Onze Toekomst staat los van elke overtuiging, respecteert ieders achtergrond en richt zich op wat het beste is voor de kinderen: op maat gemaakt kleinschalig onderwijs, teneinde het maximale uit kinderen te halen voor hun belangrijke toekomst. Er worden een aantal verschillende leermethoden voor gebruikt, waarvan er een door L. Ron Hubbard geschreven is. En daar wordt door sommigen (in de media) een link de met Scientology Kerk gelegd. Wij distantiëren ons natuurlijk van hetgeen er in de media hierover gezegd is en geven expliciet aan dat er geen verband bestaat tussen het gedachtegoed van welke religieuze of kerkelijke gedachten dan ook, en het onderwijs op de basisschool.

Er is een Convenant getekend waarin dit tussen ouders en staf nogmaals is onderstreept, als aanvulling op hetgeen reeds in de statuten van Stichting Onze Toekomst is opgenomen.

Dat de aanpak van basisschool Onze Toekomst werkt bewijzen de reacties van de ouders en het gedrag van de kinderen. Ook de onderwijsinspectie heeft een positief rapport en kwaliteitsonderzoek afgegeven. De school wordt gedragen door zeer gekwalificeerde en bijzonder gemotiveerde staf en de kinderen voelen zich er allemaal op hun plek! De resultaten zijn fantastisch. (zie Testimonials). Wij willen maar één ding: Onze Toekomst laten groeien, gebaseerd op de unieke omgeving en aanpak welke het biedt voor kinderen die in het reguliere onderwijs niet uit de verf komen.

Onze Toekomst

 
 
 

Het team op particuliere basisschool Onze Toekomst kenmerkt zich door vakkennis, ervaring, professionaliteit, gedrevenheid en enthousiasme. Het team bestaat onderwijskundigen, onderwijsassistentes en een administratieve kracht. Daarnaast worden er diverse andere specialisten betrokken bij het particulier onderwijs op Onze Toekomst op het gebied van orthopedagogiek, dyslexie, dyscalculie, meerbegaafdheid en sociaal emotionele ontwikkeling.

Interview met leraren

Aanmelden

Gedurende het schooljaar kunnen ouders hun kind aanmelden. In principe kan elk kind toegelaten worden van groep 3 t/m groep 8, waarbij de kanttekening gemaakt dient te worden dat we geen Basisschool zijn voor Speciaal Onderwijs. Kinderen met ernstige gedragsproblemen zullen daarom ook niet aangenomen worden.

Aanmelden