Welkom bij basischool Onze Toekomst

President

Onze Toekomst is een erkende particuliere basisschool (inspectierapport) die opgericht is door leerkrachten met een ruime ervaring in het basisonderwijs, en bijlesactiviteiten. Vanuit hun ervaring hebben de oprichters gezien dat de maatschappij vraagt om meer kindgericht en kleinschalig onderwijs. Wij spelen in op die behoefte.

- Karin Verheijen

Wij geloven
in elk kind

Met het onderwijsconcept dat Onze Toekomst hanteert leggen wij het fundament voor zijn/haar leven. Onze groepen zijn klein, waardoor uw kind zich optimaal kan ontplooien. Wij halen uit uw kind wat erin zit.

Over ons

Wat biedt
0nze Toekomst

Met Onze Toekomst willen we een goede basis leggen voor de toekomst van uw kind. Het kiezen van de juiste school is belangrijk voor de ontwikkeling en het levensgeluk van uw kind. De meest essentiƫle voorbereiding op de toekomst begint op de basisschool.

Onze visie


Het kan gebeuren dat leerlingen in het reguliere onderwijs hun Cito Eindtoets beneden verwachting gemaakt hebben. Ze kunnen daardoor niet doorstromen naar de middelbare school, die qua capaciteiten bij hun past. Het is mogelijk om ze een extra jaar in de kansklas van Onze Toekomst te onderwijzen (de hiaten wegwerken en zorgen dat ze de stof begrijpen en toe kunnen passen) en alsnog eruit te halen wat erin zit, zodat ze op het juiste niveau instromen in het Voortgezet Onderwijs.

Aanname kan al, indien gewenst, direct na de uitslag van de Cito Eindtoets.

Kansklas


Basisschool Onze Toekomst werkt samen met Karin Bijles Centrum. Karin Bijles Centrum heeft als doel om het beste naar boven te halen bij iedere leerling en biedt ondersteuning aan leerlingen van de basisschool en het middelbare onderwijs voor het bereiken van een zo goed mogelijk studieresultaat. De specifieke leerdoelen worden voor elke leerling opgesteld vanuit zijn individuele leervraag en vandaaruit wordt de juiste aanpak opgesteld. De leerling zal hierdoor zekerder worden en meer plezier in leren krijgen.

Bijles centrum
 • Connector.

  Kleinschalig onderwijs

  Kleinschalig onderwijs waar veel persoonlijke aandacht voor het kind voorop staat.

 • Connector.

  Individueel leerplan

  Leerlingen werken op hun eigen niveau volgens een individueel leerplan en gaan zo stap voor stap door de leerstof heen.

 • Connector.

  Methodiek

  Conform de methode zorgen we voor voldoende aanschouwelijk materiaal en maken we leerlingen alert op woorden die ze niet begrijpen.

 • Connector.

  Talenten

  Er wordt rekening gehouden met de talenten en de motivatie van het kind.

 • Connector.

  Probleemherkenning

  Onderwijzers streven ernaar dat de leerlingen zoveel mogelijk zelf hun problemen herkennen en oplossen.

 • Connector.

  Sociaal contact

  Er wordt veel waarde gehecht aan ethisch en sociaal gedrag waarbij de omgang met elkaar, zowel tussen de leerlingen onderling als tussen de leerkracht en leerling, centraal staat.

Activiteiten

Ieder jaar voor Pasen gaan we gezellig met elkaar lunchen. We dekken samen de tafel en eten natuurlijk paasbrood en hardgekookte, geverfde eieren!

Activiteiten
 • paaslunch
 • Placeholder
 • Placeholder
 • Diploma's
 • SAM_3250
 • SAM_3468
 • SAM_2593
 • IMG_6274
0
opgericht

0
Docenten

groep 3 t/m
3

Aanmelden

Gedurende het schooljaar kunnen ouders hun kind aanmelden. Elk kind kan toegelaten worden vanaf groep 3. Omdat onze school gericht is op het verbeteren van de leerprestaties en ontwikkeling van de kinderen, nemen wij liever geen kinderen aan met ernstige gedragsproblemen. Wel kunnen wij advies geven, nadat het kind bij ons een proefperiode heeft deelgenomen. In deze zes weken kijken wij of er sprake is van een leer- of gedragsprobleem.

Aanmelden